Firma FRANKLIN Sp. z o.o. zrealizowała projekt pn. „Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych firmy FRANKLIN Sp. z o.o. celem przebadania i wdrożenia innowacyjnego, hybrydowego silnika lotniczego marki FRANKLIN „, współfinansowany ze środków UE, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
W wyniku realizacji projektu Beneficjent zakupił infrastrukturę B+R oraz aparaturę naukowo-badawczą oraz rozpoczął prowadzenie prac B+R w obszarze kompleksowych badań (badania momentów obrotowych w rozkładzie kątowym z zastosowaniem zespołu magnetoelektrycznego, badanie zużycia paliwa przy zastosowaniu nowoczesnego systemu sterowania parametrami regulacyjnymi, badanie składu spalin w powiązaniu z systemem sterowania, badania w locie na samolocie eksperymentalnym) innowacyjnych modułów składowych silnika lotniczego marki FRANKLIN zmierzających do wprowadzenia na rynek gotowego produktu – silnika lotniczego o zmniejszonej masie własnej, zmniejszonym zużyciu paliwa o zwiększonej niezawodności, który będzie stanowić rozwiązanie nowatorskie w skali światowej w przemyśle lotniczym.
Wartość projektu kwalifikowana: 2 438 400,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 341 120,00 PLN