Firma FRANKLIN Sp. z o.o. zrealizowała projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnego rozwiązania produktowego w branży silników lotniczych przez FRANKLIN Sp. z o.o. poprzez inwestycje w nowoczesne rzeczowe aktywa trwałe ", współfinansowany ze środków UE, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu było:
– wdrożenie do działalności Firmy innowacji produktowej w postaci rozpoczęcia produkcji magneto-elektrycznego tłumika drgań skrętnych wału korbowego silnika lotniczego (w zastosowaniu do silników lotniczych typu 6A-350 marki Franklin) dzięki zakupowi i uruchomieniu urządzeń oraz sprzętu w postaci: odlewów korpusu magneto-elektrycznego tłumika dla silnika lotniczego; elementów i części składających się na modernizację posiadanej tokarki oraz elementów tworzących oprzyrządowanie do obróbki wału korbowego.
Istotą innowacji w ramach ww. tłumika jest tłumienie drgań skrętnych wału korbowego niemechanicznymi sposobami poprzez układ magnetyczny (kompensacja drgań odbywa się poprzez zastosowanie koła magnetycznego i sterowania). Korzyścią jest możliwość wyeliminowania rozrusznika i alternatora w omawianym silniku lotniczym (marki Franklin), których rolę może przejąć nowy ww. zespół elektromagnetyczny (magneto-elektryczny tłumik drgań skrętnych) zaprojektowany przez FRANKLIN Sp. z o.o.
W wyniku zakończenia realizacji projektu Firma wdrożyła przedmiotową innowację produktową co pozwoliło na wprowadzenie do oferty Firmy udoskonalonego układu napędowego dla statków powietrznych ogólnego przeznaczenia (samoloty typu Cessna 152 i 172) poprzez zastosowanie w aktualnie produkowanym silniku Franklin 6A-350 przedmiotowego zespołu magnetoelektrycznego i uzyskanie tzw. „mikrohybrydy”.
Ponadto efektem projektu jest planowany wzrost zatrudnienia (o 2 EPC) oraz wzrost sprzedaży.

Wartość projektu: 724 593,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 499 800,00 PLN

 

**************************************************************************************************************************************

 

Firma FRANKLIN Sp. z o.o. zrealizowała projekt pn. „Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych firmy FRANKLIN Sp. z o.o. celem przebadania i wdrożenia innowacyjnego, hybrydowego silnika lotniczego marki FRANKLIN „, współfinansowany ze środków UE, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
W wyniku realizacji projektu Beneficjent zakupił infrastrukturę B+R oraz aparaturę naukowo-badawczą oraz rozpoczął prowadzenie prac B+R w obszarze kompleksowych badań (badania momentów obrotowych w rozkładzie kątowym z zastosowaniem zespołu magnetoelektrycznego, badanie zużycia paliwa przy zastosowaniu nowoczesnego systemu sterowania parametrami regulacyjnymi, badanie składu spalin w powiązaniu z systemem sterowania, badania w locie na samolocie eksperymentalnym) innowacyjnych modułów składowych silnika lotniczego marki FRANKLIN zmierzających do wprowadzenia na rynek gotowego produktu – silnika lotniczego o zmniejszonej masie własnej, zmniejszonym zużyciu paliwa o zwiększonej niezawodności, który będzie stanowić rozwiązanie nowatorskie w skali światowej w przemyśle lotniczym.
Wartość projektu kwalifikowana: 2 438 400,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 341 120,00 PLN